• Genomförda aktiviteter
  Guld till Tällberg
  Konstutställning i Bystugan
  Höstfest
 • Kommande aktiviteter
  Höststämma den 28/10 kl 14.00 (obs normaltid)
  Klimpvällingen söndagen den 18/11 kl 16.00

Ladda hem Informationsbrevet här >>