Beställ TällbergsNytt

  TällbergsNytt är främst avsett för boende och fastighetsägare i Tällberg

  Ditt namn (obligatorisk)

  Adress

  Postadress

  Telefon

  Din e-postadress (obligatorisk)

  Jag är medlem i:

  Tällbergs HembygdsföreningTällbergs Byamän

  Med anledning av den Europeiska Dataskyddsförordningen (GDPR) vill vi informera om att vi lagrar dina uppgifter enbart för att ge dig nyhetsbrev och utskick med anknytning till Tällbergs by. Vi kommer inte att använder uppgifterna för andra syften eller dela dina uppgifter med andra organisationer. Dina personuppgifter kommer att gallras vid inaktualitet. Du kan när som helst återkalla dessa registrerade uppgifter och avsluta utskicken till dig.