Tällbergs byamän

 

par_med_drakter

I Sverige är det en gammal tradition att byamän samlas och diskuterar gemensamma frågor i byn. Männen har jobbat med markfrågorna och varit de aktiva i Byamännen medan kvinnorna fokuserat på kulturfrågor. Idag finns det också kvinnor i Byamännens styrelse, vilket speglar det samhälle vi lever i idag. För att klara av gemensamma frågor samarbetar vi t ex med tillsyn av infrastrukturen, ansvarar för Bystugan och för byns campingplats och strandområde, fungerar som byns representant gentemot kommunen, länsstyrelsen och staten, ansvarar för byns gemensamma mark och samfällighet samt för att samordna sly och skogsröjning. Regler för samarbetet finns i en byordning och sköts numera med styrelse och stadgar som i en vanlig förening. Styrelsen har möten en gång per månad. Byamännen samlar byborna till bystämma (mars) och höststämma (oktober) i Bystugan.

Medlemmarna i Byamännen kan söka information i byarkivet, ta del av stadgarna, stämmornas protokoll mm via Login för bybor. Du måste dock ha tillgång till ett lösenord för att ta del av informationen. Lösenord erhåller Du snabbast genom att anmäla detta under rubriken “Kontakta oss”. Prenumererar Du på informationsbrev, får Du automatiskt nytt lösenord då detta byts.Ta gärna kontakt om Du har frågor eller idéer/önskemål.

Tällbergs Byamän, byamannen@tallbergsby.se, Ovabacksgattu 1, 793 70 Tällberg.

 

Information om medlemskap i Tällbergs Byamän

Medlem i Tällbergs Byamän är den som är lagfaren ägare till fastighet i byn, är folkbokförd eller driver en rörelse i Tällberg. Minimiålder för medlemskap är 18 år. Varje medlem har en röst. Har en fastighet fler än en delägare, som inte är folkbokförda i byn, har dock fastigheten högst två röster, oavsett antalet delägare. Rösträtt förutsätter att byavgiften är betald.

I början på varje år skickas inbetalningsavier ut för medlemsavgiften ut: 300 kr/fastighet, 300 kr/näringsidkare, 2.400 kr/hotell eller 100 kr för mantalsskriven ej markägande bybo. Endast bystämman kan besluta om ändring av grunderna för bestämmande av byavgift. Betala byavgiften till Bankgironr 5761-7839 och ange namn, postadress, fastighetsbeteckning och e-mejladress.

Styrelsen 2024 består av: Magnus Westerlund, ordförande, Lars Hahne vice ordförande och Barbro Stigsmark, sekreterare; övriga ledamöter är Tommy Ek och Niklas Sanfridson. Suppleanter är Hans Perbjörs, Peter Strandberg och Anna Wiklund. Adjungerad kassör är Annika Norlén och Bystugefogde är Tony Holm.

Blankett för trädfällning

Byamännen vill verka för att byn och den vackra utsikten över Siljan är så öppen som möjligt. Det är bra om byns markägare håller undan för sly och småträd. När det kommer till större träd medverkar Byamännen till att hitta lösningar för att få bort träden. Anmälan kan ske genom blanketten nedan.

INTRESSEANMÄLAN TRÄDFÄLLNING