Organisationer / Föreningar

 

Kyrkan på Tällberg & Relationsakuten

Allt om mänskliga relationer. Vigslar, dop, samtal och andlig vägledning. Kyrkan på Tällberg, Koralstugan, Vår Herres Gattu 28. Tel 0247-807 15 onsdagar 10-12. Relationsakuten tel 0247-501 90.

 

STIF (Stationsparken i Tällberg ideell förening)

Föreningen äger och driver Tällbergs Station. Tällbergsvägen 103, 793 70 Tällberg. Tel 070-886 40 68.
Ordförande Christina Giertz

 

Tällbergs Byamän

 

Tällberg Foundation

The Tällberg Foundation is a non-profit making organisation with the mission to deepen our understanding of issues related to leadership and change in business and society. The Foundation’s main focus is to gather leaders from around the world of varying backgrounds for discussions and reflection. Tel 08-670 65 00. Box 5216, 102 45 Stockholm.

 

Tällbergs Hembygdsförening

 

Tällbergsbyarnas Golfklubb

Golfbanan mellan Tällberg och Plintsberg. Tel 0247-509 40.

 

Tällbergs Båtklubb

c/o Byängsgattu 33, 793 70 Tällberg, Tel 070-633 44 67.

 

Tällbergs Idrottsförening

c/o Byängsgattu 4, 793 70 Tällberg. Tel 0247-507 38.

 

Tällbergs konstförening

c/o Monica Junel, Ovabacksgattu 8, 793 70 Tällberg. Tel 073-626 64 85

 

Välkommen till Tällberg Ekonomisk förening

En lokal förening för näringsidkare i Tällbergsbyarna, med syfte att samordna och utveckla besöksnäringen. Box 3047, 793 70 Tällberg.