Tällbergs bykaraktär och kulturmiljö

 

Tällbergs byggnadsmiljö har under årtionden skyddats från exploatering och den gamla byggnadsstilen har till stor del bevarats. Denna unika miljö uppskattas av de hundratusentals besökarna som kommer till byn årligen. För att säkerställa byns framtida utveckling har en kartläggning av byn gjorts och flera viktiga dokument tagits fram:

Leksands Kulturmiljöprogram, Tällberg (2021)

Kulturmiljörapport, Tällberg (2020)

Fördjupad Översiktsplan för Tällberg (2006)

Tällbergs Bykaraktärsprogram (2004)

Denna kartläggning och dessa dokument utgör viktig vägledning för dem som vill bygga nytt eller göra förändringar av byggnader och byggnadsmiljö i Tällberg.