Tällbergs Hembygdsförening

 

Tällbergs Hembygdsförening (tidigare Byalaget för Hembygdsvård) är föreningen där alla som är intresserade av att verka för aktiviteter och kultur i Tällberg, är välkomna att bli medlemmar. Föreningen slår vakt om traditioner, till exempel lekaftnarna sommartid och klimpvällingen på hösten, liksom firande vid valborg, nationaldagen, midsommar och lucia. Vi anordnar också, året runt, olika evenemang för bybor och gäster i byn. Det kan röra sig om t ex byfester och andra trivselträffar, föredrag, studiecirklar och prova-på-aktiviteter. Hembygdsföreningen delar också ut årets Grötskål till de som utfört “behjärtansvärda insatser för Tällbergs by”. Grötskålsmottagarna sedan 1975 finner Du här.

Hembygdsföreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Den ursprungliga föreningen bildades redan 1930 på initiativ av konstnären, hembygds- och hemslöjdspionjären Gustaf Ankarcrona. Syftet var, redan då, att ”väcka och vidmakthålla samhörighetskänslan inom byn” samt ”för vakt och vård om hembygdens säregna kultur- och naturvärden”.

Mer information kan Du hitta på www.tallbergsby.se. Titta t ex under fliken ”aktiviteter”. Eller varför inte prenumerera på byns nyhetsbrev, TällbergsNytt? Då får Du veta det mesta om det som hänt och kommer att hända i byn! Hör av dig via ‘Beställ TällbergsNytt’ under menyvalet ‘Info/kontakt’ så får du tillgång till nyhetsbrevet.

På sajten www.tallbergsby.se kan f ö medlemmar i föreningen under ”Login för bybor” söka information i byarkivet om tidigare arbete, skrivelser m m. Ett lösenord, som du kan få via ‘Kontakta oss’ under menyvalet ‘Info/kontakt’, behövs för inloggning.

Varmt välkommen att bli medlem i Tällbergs Hembygdsförening!

Som medlem kan du delta i alla aktiviteter som föreningen anordnar och du får också, som betalande medlem, förmånen att gratis låna byns bord och bänkar max tre dagar per gång oavsett antal bord och bänkar. Övriga betalar 250 kr per tillfälle (max tre dagar, vid fyra dagar 500 kr osv.) oavsett antal bord och bänkar. Bokning av bord och bänkar görs på e-postadressen: uthyrning@tallbergsby.se.

Medlemsavgift i Tällbergs Hembygdsförening är för enskild medlem 125 kr och för alla i en familj 200 kr (ange namn och adress samt ev namn på familjemedlemmar när du betalar. Betalar du via Swish behöver du inte ange ditt namn).

Medlemsavgiften betalas enklast med Swish 123 063 18 20 eller till Bankgiro 5568-9616. Medlemsavi med inbetalningskort finner Du här.

Styrelsen 2024 består av: Hans Jensen (ordförande och representant i Byarådet), Birgitta Broberg, Christina Forsberg  (kassör), Kerstin Jaensson (sekreterare), Kjell Strömberg (vice ordförande) och Annelie Waldau Bergman.
Titti Bornedal Eksted är suppleant.

E-post: hembygdsforeningen@tallbergsby.se

Tällbergs Hembygdsförening, Ovabacksgattu 1, 793 70 Tällberg.