Tällbergs Utegym

 

Tällbergs Utegym invigdes i oktober 2022 av Tällbergs Byamän. Utegymmet har till stor del finansierats av Leksands Sparbank och Dala Energi. Markberedning och monteringen av redskapen har kommunens fritidsavdelning stått för. Gymmet är i första hand till för bybor, fritidsboende och kringboende i Tällbergsbyarna, men även turister och besökare är naturligtvis också välkomna. Utegymmet kan användas av ungdomar och vuxna med en minsta längd på 140 cm.

Gymmet ska ges förutsättningar att nyttjas under så stor del som möjligt av året. Under vintern kommer det bland annat att ställas ut snöskyfflar och borstar för att kunna hålla rent och snyggt. Det här gymmet är till för att användas och det är en satsning i en by som Tällberg som ofta förknippas med kultur och äldre bebyggelse. Tällberg ska vara en attraktiv plats för alla och då är tillgången till ett utegym något som bidrar kraftfullt till att det är en intressant by att bo i.

Utegymmet består av olika stationer med träningsredskap som var och en har en instruktionsskylt som ska vägleda användningen. Parkeringsplatser finns i anslutning till gymmet men gymmet kan också användas av motionärer längs motionsspåret.