Med bland annat:

  • Siljans is – Sveriges bästa?
  • Gjorda aktiviteter
  • Kommande aktiviteter
    Årsmöte i Konstföreningen den 14 mars, kl 15.30
    Årsmöte i Byamännen den 22 mars, kl 14.00
    Årsmöte i Hembygdsföreningen den 12 april, kl 15.00

Ladda hem Informationsbrevet här >>