• Genomförda aktiviteter
  HLR-utbildning, Brandskyddskurs
  Kuckelvälling
  Lissjul
 • Kommande aktiviteter
  Julnattsbön 24/12 kl 23, GOD JUL
  Julgransplundring 13 januari 2018, GOTT NYTT ÅR
  1 februari, Om Guldrummet i Historiska muséet

Ladda hem Informationsbrevet här >>