Med bland annat:

  • Från Klimpvällingen
  • LissJul
  • Vinterbilder
  • Kommande aktiviteter
    Årsmöte i Byamännen den 22 mars, kl 14.00
    Årsmöte i Hembygdsföreningen den 12 april, kl 15.00

Ladda hem Informationsbrevet här >>