• Genomförda aktiviteter
  “Kajsgården” i Bystugan 14/2
  “Vandring  på El Camino” i Bystugan 31/1
 • Kommande aktiviteter
  Aktiviteter i Bystugan 21/2, 7/3 och 21/3
  Hembygdsföreningens årsmöte 24/3
  Byamännens årsstämma 7/4

Download Tallberg News (in Swedish) here >>