Traditions in Tällberg

Årsstämma

Tällbergs Hembygdsförening, under mars-maj månad

Årsstämma

Tällbergs Byamän, under mars månad

Bystädning

Allmän städdag i april

Valborgsmässoafton

Brasa, tal o underhållning nedanför Majstångsplatsen

Sveriges Nationaldag

6 juni på Holen

Midsommarafton

Majstångsresning vid Majstångsplatsen

Midsommardagen

Majstångsresning på Holens Gammelgård, barnens majstångsresning, lotteriförsäljning m m

Lekaftnar

Varje tisdag på Holen (tisdag efter midsommar t o m mitten av augusti)

Höststämma

Tällbergs Byamän, under oktober månad

Klimpvälling

På något av hotellen, i november

Julafton

Julnattsgudstjänst, kl 23.00 i Bystugan