“Att besöka Sverige och Dalarna utan att besöka Tällberg, är som att vara på ett bröllop utan att se bruden”

bilder_front

Byn Tällberg vid Siljan

Tällberg är en by i norra delen av Leksands kommun som ligger mycket naturskönt vid Siljans sydöstra strand. Alla hus och byggnader är byggda av trä och de flesta är timmerhus. Tällbergs by har inte mer än ca 300 bofasta personer men däremot finns åtta hotell. De flesta med mycket hög internationell standard och tillsammans har hotellen fler än 1000 bäddar. Hotellen samarbetar i en gemensam organisation ”Upplev Tällberg” och har en egen webbplats. Dessutom finns också ca 400 fritidsboende i byn, som vistas olika tider under året i sina fritidshus.

Tällberg är en av Sveriges mest kända turist- och besöksorter med mer än en kvarts miljon besökare årligen. I Tällberg har det vid ett flertal tillfällen genomförts en stor global konferens, Tällberg Forum, som samlat flera hundra ledande personer från hela världen inom näringsliv, politik, kulturliv och forskning.

Säsong året runt

Tällberg har ingen speciell “turistsäsong” utan är lika attraktivt året om. Naturligtvis är trakten mest känd för alla sommaraktiviteter med dans, musik, kultur och de traditionella Majstångsresningarna med allt vad som därtill hör. Under vintersäsongen kan man njuta av skidåkning i alla former. Många kommer också till Tällberg under jul och nyår för att fira en riktigt traditionell Dalajul. Då är alla stugor och hotell pyntade och upplysta. En svårslagen julstämning!

Många ideella föreningar

Det finns många ideella föreningar i Tällberg som tar tillvara olika intressen. En av föreningarna är Tällbergs Byamän. Det är en mycket gammal förening som skall ta tillvara byns gemensamma intressen och angelägenheter. De handhar och förvaltar byns gemensamma mark och egendom, bryggor och campingplats. Likaså sköter de Byns vägar och snöröjning. I en gammal Dalaby finns naturligtvis många kulturvärden och traditioner som måste bevaras och utvecklas. Det gör Tällbergs Hembygdsförening. Den står för arrangemangen kring midsommar, valborg och andra hembygdsdagar liksom alla bykvällar, då byborna samlas till gemensamma aktiviteter. Tällberg har en av Siljans finaste hamnar. Dels finns en stor “ångbåtsbrygga” där t.o.m. M/S Gustav Wasa kan lägga till. Det finns också en fin gästhamn för fritidsbåtar som är mycket flitigt besökt. Dessutom finns också en småbåtshamn med över 30 platser som drivs av Tällbergs Båtklubb. En mycket livaktig förening som ständigt utvecklar sin verksamhet. En annan förening som är av stor betydelse för ungdomarna i byn är Tällbergs Idrottsförening. Där kan de fotbollsintresserade vara med och spela på den egna fotbollsplanen. På somrarna ordnas olika nöjesarrangemang nere via stranden. Det är danser på den fina dansbanan alldeles vid stranden och uppträdanden av olika orkestrar och grupper. Nere vid stranden i anslutning till hamnen finns också en mycket fin camping som arrenderas ut till en lokal arrendator. Dit kommer gäster från hela Europa för att njuta av den fantastiska utsikten över Siljan och bada vid vår fina strand.