Tallberg’s Village Character and  building environment

 

Tällbergs byggnadsmiljö har under årtionden skyddats från exploatering och den gamla byggnadsstilen har till stor del bevarats. Denna unika miljö uppskattas av de hundratusentals besökarna som kommer till byn årligen. För att säkerställa byns framtida utveckling har två viktiga dokument tagits fram för detta:

Fördjupad Översiktsplan för Tällberg

Tällbergs Bykaraktärsprogram

Dessa dokument utgör vägledning för dem som vill bygga nytt eller göra förändringar av byggnader i Tällberg.