Sida för bybor i Tällberg

 

LOGIN FÖR BYBOR – BYARKIV (kräver lösenord)

HJÄLP TILL ATT “SKÖRDA” LUPINER!
NATURTRÄNINGSPROGRAM I TÄLLBERG

TällbergsNytt juni-juli 2020

TällbergsNytt maj 2020
TällbergsNytt april 2020
TällbergsNytt mars 2020
TällbergsNytt februari 2020
TällbergsNytt januari 2020
TällbergsNytt november-december 2019
TällbergsNytt oktober 2019

Evenemangskalender hos Visit Dalarna

Framtida vägunderhåll
En arbetsgrupp har bildats och kontakter har tagits med kommunen och Lantmäteriet. Information till medlemmarna gavs vid höststämman den 5 november 2019. Där informerades bland annat om att enligt de senaste kontakterna med Lantmäteriet kommer bildande av gemensamhetsanläggningar i Tällberg troligen att ske om ett år.

Motionsstation vid stranden Tällbergs Byamän har beviljats stöd för att uppföra en liten motionsstation vid stranden nära lekplatsen. Bidraget är finansierat av EU, Jordbruksverket och kommunen. Stationen, som är från åldrarna 1 år och uppåt, invigdes i juni 2019.

HANDLA LOKALT – Besök gärna TEMPO och andra BUTIKER i byn!