Sida för bybor i Tällberg

 


LOGIN FÖR BYBOR – BYARKIV (kräver lösenord)

INFORMATION OM UTEGYM I TÄLLBERG
HJÄLP TILL ATT “SKÖRDA” LUPINER!
NATURTRÄNINGSPROGRAM I TÄLLBERG

Senaste TällbergsNytt

Evenemangskalender hos Visit Dalarna

Framtida vägunderhåll       Uppdaterad april 2021
En arbetsgrupp har bildats och kontakter har tagits med kommunen och Lantmäteriet. Vår väggrupp har börjat förbereda Tällberg för den kommande förrättningen. Siljansnäs står på tur men arbetet ligger i stort sett nere på grund av pandemin eftersom man inte kan hålla några informationsmöten för fastighetsägarna. Efter Siljansnäs är det dags för lantmätaren att ta sig an Tällbergsbyarna. Väggruppen har därför börjat titta på så kallade båtnadsområden, det vill säga vilka fastigheter som ligger på en sådan plats att de boende nyttjar de enskilda vägarna i byn och därmed kommer att ingå i en vägsamfällighet. Vi har även haft ett informationsmöte för våra grannbyar för att definiera vilka gränsytor de olika samfälligheterna bör ha gentemot varandra. Arbetet fortgår och vi kommer att hålla er uppdaterade om vad som händer i denna fråga.

Motionsstation vid stranden Tällbergs Byamän beviljades 2018 stöd för att uppföra en liten motionsstation vid stranden nära lekplatsen. Bidraget är delfinansierat av EU, Jordbruksverket, Upplev Tällberg och kommunen. Stationen, som är från åldrarna 1 år och uppåt, invigdes i juni 2019.

HANDLA LOKALT – Besök gärna TEMPO och andra BUTIKER i byn!